top17.jpg

Náučný chodník

 

Chodník  Prosňanským chotárom sa skladá z dvoch okruhov , horný okruh Zlatý kôň má dĺžku 8,4km a dolný okruh Uhliská 5,7km. Chodník Prosňanským chotárom predstavuje pre obyvateľov Prosného a mikroregiónu Marikovskej doliny, ako aj pre turistov možnosť bližšie a detailnejšie spoznať  históriu, spojenú s turistickou prechádzkou po okolitej prírode.

Trasa náučného chodníka - oranžový

Trasa náučného chodníka - zelený

Horná časť prechádza cez keltský hrádok Zlatý kôň a taktiež cez sídlisko Púchovskej kultúry v časti Hviezda. Dolná časť prechádza cez historicky najvýznamnejšiu lokalitu Uhliská- obetné miesto Púchovskej kultúry . Chodník sa skladá z dvanástich info tabúl v teréne a štyroch v centre obce.  Dve tabule informujú o historických nálezoch na týchto miestach, na ďalšej je povesť o tom ako z biča breza vyrástla. Ďalších deväť tabúľ je zameraných na liečivé účinky rastlín a stromov  a  hľadanie pokoja a harmónie  v prírode. Súčasťou chodníka sú aj dve drevené sochy. Socha kopáča z erbu obce sa nachádza v centre obce a sochu ženy s dieťaťom nájdete na najvyššom bode chodníka- vrchole  Žeravica. Socha ženy s dieťaťom znázorňuje milujúcu  matku , ako zrod života a lásku k všetkým jej deťom . Pod jej nohami na podstavci sú symboly živlov, ktoré nás ovplyvňujú, božie oko a ruka, ktoré nás majú viesť  na našej ceste životom .Na mape  v centre obce sú doplnené jednotlivé názvy častí chotára tak, ako ich nazývali obyvatelia pred stáročiami. Na trase je osem miest s lavičkou a tri miesta s možnosťou opekania.

Plánujeme dobudovať ešte jeden altánok. V spodnej časti pod poslednou tabulou sa nachádza diviačia obora.  Diviaky však môžete stretnúť aj na iných miestach a taktiež nie je núdza o jelene, srnky, zajace, bažanty a iné druhy zvierat. Stačí sa len doň ponoriť a vnímať všetky jeho krásy.

 

Generálni partneri

 


 

 

Partneri