top15.jpg

Prihlasovanie a propozície Škoda maratón Marikovskou dolinou 2016 /rodiny,deti/

 

Prihlasovanie  – Detský ŠKODA cyklomaratónik 2016

Prvé kolo Detská  Považská cykloliga /DCPL/

 

  Prihlasovanie :   https://cyklo.sao-tatry.sk/2016/preteky/marikovadeti/

 

                              Propozície  – Detský ŠKODA cyklomaratónik 2016

 

Usporiadateľ:      Finančné centrum Team, o. z.
                                 
Kontakt:              Finančné centrum Team, o. z., Centrum 27/32,
                             017 01 Považská Bystrica

Info:                    www.fcteam.sk , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

                            Riaditeľ preteku: Žilovec Štefan mob: 0903 539 669

 

 Termín:        sobota 14.05.2016

 Miesto konania:    Udiča- Prosné (okr. Považská Bystrica)

                          

Prihlášky:

Prihlasovanie je umožnené vypísať a vytlačiť na stránke: www.fcteam.sk, kde je potrebné uviesť kategóriu, trať a pod.

 

Vyplnenú prihlášku je možné zaslať aj poštou na adresu:

Finančné centrum Team, o. z., Centrum 27/32,017 01 Považská Bystrica alebo priniesť zo sebou na prezentáciu

Prezentácia

 • Piatok 13.05.2016 od 18:00 do 21.00 (Udiča-Prosné v mieste štartu a cieľa)
 • Sobota 14.05.2016 od 08.00 do10:30 deti

Štartovné je pre kategórie kadeti a kadetky na štvrťmaratónskom okruhu 5 Eur  

Kadeti od 15 do 16 rokov ročník  2001 – 2000              20km

Kadetky od 15 do 16 rokov ročník  2001 – 2000              20km

 • Pre kategórie baby 0 Eur
 • Pre kategórie mikro až starší žiaci 0Eur
 • Na prezentáciu je potrebné priniesť kartu poistenca dieťaťa

Finančné centrum Team, o.z., Centrum 27/32,  017 01  Považská Bystrica

Úhrada štartovného:

      prevodom z účtu na účet organizátora

      vložením hotovosti na účet organizátora na pobočke UniCredit Bank

      poštovou poukážkou na účet organizátora

      v hotovosti pri prezentácii v mieste štartu

 

Názov účtu: Finančné centrum Team, o.z.
Číslo účtu: SK51 1111 0000 0010 5988 2014, UniCredit Bank, a.s.
KS: 0308
VS: dátum Vášho narodenia ( 1.1.1990 = 01011990 )
Poznámka: Meno a Priezvisko

Originál dokladu o zaplatení štartovného si vezmite so sebou na prezentáciu!

Úhrada štartovného zo zahraničia:

IBAN: SK5111110000001059882014

Názov účtu: Finančné centrum Team

SWIFT Code: UNCRSKBX

KS: 0308
VS: dátum Vášho narodenia ( 1.1.1990 = 01011990 )
Poznámka: Meno a Priezvisko

Originál dokladu o zaplatení štartovného si vezmite so sebou na prezentáciu!

Štart

Štvrťmaratón – Udiča Prosné 10: 50

Štart detského cyklomaratóniku 11:00

Detský cyklomaratónik

Kategórie

B1: ZavodBaby na 10m ročník  narodenia 2012 a mladší

M1: Závod Mikro na 2-5min ročník narodenia 2011 - 2010

M3:Závod Mili na 5-8 min ročník narodenia 2009–2008

M4:ZávodMini na 9-15 min ročník narodenia 2007 --2006

V1:Závod Mladší žiaci na 16-20 min ročník narodenia 2005-- 2004

V2:Závod Starší žiaci nad 30 min ročník narodenia 2003-2002

 

Kategórie na štvrť maratónskom okruhu

Kadeti od 15 do 16 rokov       ročník  2001 – 2000                 20km

Kadetky od 15 do 16 rokov ročník  2001 – 2000              20km

 

Dievčatá a chlapci sú vyhodnocovaní v kategórii samostatne

 

Deti môžu štartovať len v sprievode a s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii v deň konania detského cyklomaratóniku.

 • Najmladšia kategória Baby  štartujú  10 m s cieľovej rovinky pred oblúkom a idú smerom ku cieľovému oblúku bez pomoci rodičov
 • Ostatné kategórie detských kategórii uzavretý a riadne vyznačený okruh  v areáli štartu a cieľa

 Ceny: 

Hodnotné vecné ceny získajú prvé tri deti v každej vekovej kategórii.

Všetky štartujúce  deti  dostanú sladkosť .

Tombola: 

Každé štartujúce dieťa bude zaradené do detskej tomboly. . Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení detského cyklomaratóniku.

 

Občerstvenie:

V poplatku za štartovné 5 Eur je zahrnuté jedlo rizoto mäsité alebo bezmäsité.Pitie 0,5lminerálka.

Tombola: 

 • Každý štartujúci so štartovným číslom  v kategórii kadet je zaradený do veľkej bohatej tomboly spolu s účastníkmi maratónskej a polmaratónskej trate.
 •  
 •  Podmienky účasti:
 • detský závod sa uskutoční za každého počasia, ale v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu, alebo zrušenie detského závodu
 • každé dieťa jazdí na detskom na závode dobrovoľne, na vlastné nebezpečenstvo
 • za dieťa je zodpovedný výhradne zákonný zástupca, ktorý sprevádza svoje dieťa na uzavretom a riadne vyznačenom okruhu 
 • na bezpečnosť detí, v mieste konania detského závodu, budú okrem zákonných zástupcov dohliadať aj usporiadatelia a profesionálni záchranári zdravotníckeho zariadenia NsP Pov.Bystrica
 • prilba je povinná pre všetky deti počas celého detského závodu
 • zloženie prilby počas pretekov bude potrestané diskvalifikáciou dieťaťa a aj    následným vylúčením zo žrebovania v detskej tombole!

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia, odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Deti jazdia dobrovoľne, v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a ich zákonní zástupcovia nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky škody spôsobené deťmi zverenými do ich opatery. Zákonný zástupcovia sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Zákonný zástupca berie na vedomie, že  v prípade úrazu nebude klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej zákonný zástupca berie na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Zákonný zástupca je týmito informáciami uzrozumený (súhlasí) s podmienkami účasti dieťaťa jemu zverenému do opatery a prihlasuje svoje dieťa zverené do opatery na vyššie uvedené podujatie.

 

Organizátor detského podujatia si vyhradzuje právo zmeny programu.

V prípade nejasností nás kontaktujte Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Generálni partneri


     
        


Hlavní partneri

 

 

Reklamní partneri

   

 


  
   
   
  
  

 
Partneri pitného režimu
   


Mediálni partneri

 
  


Partneri zabezpečenia
  
Partner Škoda Bike Open Tour 2015

Partneri  Česko Slovenskej MTB série 

Partneri Slovak XCM série   
   


 

 

Generálni partneri

 


 

 

Partneri